Logo

轉生龍蛋

協助編輯
3,299

原日本人(男), 轉生到異世界的魔物森林裡, 成為一顆龍蛋

打怪練等

等級練滿後可轉種族

本來有意與人類溝通, 無奈種族卻越轉越糟 

最後不得不離開原先建立的據點, 而到處流浪

001 行走的蛋 http://tieba.baidu.com/p/4007839126

002 食蛋的暗黑蟲 http://tieba.baidu.com/p/4008509457

003 與暗黑芋蟲的戰鬥 http://tieba.baidu.com/p/4008635021

004 從卵畢業 http://tieba.baidu.com/p/4008997744

005 大群芋蟲 http://tieba.baidu.com/p/4009017456

006 少女與龍 http://tieba.baidu.com/p/4009394383

007 肌膚的溫度 http://tieba.baidu.com/p/4009333292

008 小型岩龍 http://tieba.baidu.com/p/4012711314

009 初次的魔法 http://tieba.baidu.com/p/4013329785

010 灰色狼的襲擊 http://tieba.baidu.com/p/4013917711

 

011 弱小的勇者 http://tieba.baidu.com/p/4014336819

012 某個女孩的後記【米莉亞side】 http://tieba.baidu.com/p/4014461155

013 休息 http://tieba.baidu.com/p/4014629252

014 第二次的進化 http://tieba.baidu.com/p/4014866467

015 技能調查 http://tieba.baidu.com/p/4015098102

016 毒蜘蛛TARAN·Rouge http://tieba.baidu.com/p/4015654132

017 執念的蜘蛛 http://tieba.baidu.com/p/4016505063

018 Leveling Race http://tieba.baidu.com/p/4016930603

019 策略 http://tieba.baidu.com/p/4018147440

020 決戰嫣紅狼蛛 http://tieba.baidu.com/p/4018770429

 

021 在洞穴內休息 http://tieba.baidu.com/p/4016569681

022 ****** http://tieba.baidu.com/p/4018887232

023 愚鈍之人 http://tieba.baidu.com/p/4021170735

024 最終手段 http://tieba.baidu.com/p/4021161756

025 慢速地獄 http://tieba.baidu.com/p/4023404579

026 戰利品 http://tieba.baidu.com/p/4021919406

027 巨大壺龜 http://tieba.baidu.com/p/4022120411

028 懸崖邊的戰鬥 http://tieba.baidu.com/p/4022976815

029 植物採取 http://tieba.baidu.com/p/4023016584

030 壺龜火鍋 http://tieba.baidu.com/p/4022686276

 

031 遊手好閒的生活 http://tieba.baidu.com/p/4024206264

032 黏土熊Clay Bear http://tieba.baidu.com/p/4029359268

033 戰略 http://tieba.baidu.com/p/4031566850

034 強力的一擊 http://tieba.baidu.com/p/4027377419

035 作壺 http://tieba.baidu.com/p/4029425360

036 某少女的冒險【米莉亞side】 http://tieba.baidu.com/p/4029806063

037 毒姬蕾苆露塔 http://tieba.baidu.com/p/4034022503

038 黑蜥蜴的性質 http://tieba.baidu.com/p/4035891603

039 捉迷藏 http://tieba.baidu.com/p/4033208514

040 Rolling Race http://tieba.baidu.com/p/4033881687

 

041 激戰滾動競賽 http://tieba.baidu.com/p/4038126956

042 解毒 http://tieba.baidu.com/p/4036147216

043 厄病子龍和黑蜥蜴 http://tieba.baidu.com/p/4036383263

044 惡食 http://tieba.baidu.com/p/4037396181

045 兩體的探索 http://tieba.baidu.com/p/4038333959

046 雙頭魔犬 Twin Head http://tieba.baidu.com/p/4049506527

047 全力以赴 http://tieba.baidu.com/p/4049816093

048 〖一起同行〗 http://tieba.baidu.com/p/4038964996

049 一對一決鬥 http://tieba.baidu.com/p/4046498634

050 重要的東西 http://tieba.baidu.com/p/4053327842

 

051 〖人化之術〗http://tieba.baidu.com/p/4049973037

052 某女劍士的出發【梅爾蒂雅side】 http://tieba.baidu.com/p/4050260740

053 某女劍士的村子的調查【梅爾蒂雅side】 http://tieba.baidu.com/p/4050493657

054 某女劍士的入侵【梅爾蒂雅side】 http://tieba.baidu.com/p/4050497517

055 某女劍士和厄病子龍【梅爾蒂雅side】 http://tieba.baidu.com/p/4070226775

056 那個兩人組http://tieba.baidu.com/p/4051893657

057 毒乾肉http://tieba.baidu.com/p/4067648030

058 猩猩群http://tieba.baidu.com/p/4068113662

059 大猩猩http://tieba.baidu.com/p/4073334834

060 念話 http://tieba.baidu.com/p/4086820466

 

061 交涉 http://tieba.baidu.com/p/4076633316

062 決闘 http://tieba.baidu.com/p/4087551831

063 決戰大猩猩 http://tieba.baidu.com/p/4090300359

064 猩猩們 http://tieba.baidu.com/p/4091831757

065 餌料 http://tieba.baidu.com/p/4092850756

066 赤色猿之日常 http://tieba.baidu.com/p/4095745770

067 少女的悲鳴 http://tieba.baidu.com/p/4096550945

068 少女與龍的再會 http://tieba.baidu.com/p/4062423869

069 馬哈狼 http://tieba.baidu.com/p/4092564563

070 進化 http://tieba.baidu.com/p/4086830755

 

071 古力沙語言 http://tieba.baidu.com/p/4097939839

072 花之名 http://tieba.baidu.com/p/4109392626

073 多祖‧多古魯馬多 http://tieba.baidu.com/p/4113159733

074 小岩龍的卵 http://tieba.baidu.com/p/4118126137

075 與馬哈狼的決戰 http://tieba.baidu.com/p/4118344758

076 村 http://tieba.baidu.com/p/4119550235

077 多祖的最後 http://tieba.baidu.com/p/4120352001

078 岩之王http://tieba.baidu.com/p/4124509198

079 〖神之聲:Lv4〗 http://tieba.baidu.com/p/4104619575

080 死衚衕 http://tieba.baidu.com/p/4103474749

 

081 框架外的選擇 http://tieba.baidu.com/p/4104446992

082 第三次的進化 http://tieba.baidu.com/p/4116017241

083 災禍之王 http://tieba.baidu.com/p/4116615292

084 離別村莊 http://tieba.baidu.com/p/4120507008

085 再會 http://tieba.baidu.com/p/4122964453

086 特化史萊姆 http://tieba.baidu.com/p/4123931085

087 混沌 http://tieba.baidu.com/p/4132047189

088 奇米拉 http://tieba.baidu.com/p/4136676588

089 特殊毒 http://tieba.baidu.com/p/4124977222

090 殺手鐧 http://tieba.baidu.com/p/4139820610

 

091 半人馬 http://tieba.baidu.com/p/4144936582

092 落下 http://tieba.baidu.com/p/4146800218

093 某混血精靈的疑念【瑪莉埃爾side】 http://tieba.baidu.com/p/4152511048

094 某猩猩的留守【猩猩side】 http://tieba.baidu.com/p/4075379826

095 某女劍士的失敗【梅爾蒂雅side】 http://tieba.baidu.com/p/4162790058

096 怪獸圖鑒 http://tieba.baidu.com/p/4153403476

097 海邊 http://tieba.baidu.com/p/4147574838

098 新天地 http://tieba.baidu.com/p/4148893379

099 尋求美味的食糧 http://tieba.baidu.com/p/4152039879

100 玉兔 http://tieba.baidu.com/p/4155838628

 

101 玉兎進化計畫 http://tieba.baidu.com/p/4160989396

102 暴食 http://tieba.baidu.com/p/4165624831

103 玉兎進化 http://tieba.baidu.com/p/4167019632

104 加爾豹 http://tieba.baidu.com/p/4167719512

105 沙漠賽跑 http://tieba.baidu.com/p/4169256876

106 海邊燒烤 http://tieba.baidu.com/p/4171043336

107 三首駱駝 http://tieba.baidu.com/p/4170948371

108 駱駝的肉 http://tieba.baidu.com/p/4174093501

109 巨大蜈蚣 http://tieba.baidu.com/p/4178520179

110 百足的王者 http://tieba.baidu.com/p/4183814539

 

111 逃亡 http://tieba.baidu.com/p/4183184293

112 飛爾斯・人類 http://tieba.baidu.com/p/4183270727

113 會話 http://tieba.baidu.com/p/4184032918

114 獸人妮娜 http://tieba.baidu.com/p/4184898819

115 某勇者的英雄譚【伊露希亞side】 http://tieba.baidu.com/p/4170525000

116 巨大仙人掌 http://tieba.baidu.com/p/4170610795

117 茨童子 http://tieba.baidu.com/p/4186190870

118 蜃気樓 http://tieba.baidu.com/p/4188839529

119 仙人掌解體 http://tieba.baidu.com/p/4190972858

120 邪竜和貓人和玉兎 http://tieba.baidu.com/p/4192379948

 

121 第二次對話 http://tieba.baidu.com/p/4192733702

122 鬣狗一家 http://tieba.baidu.com/p/4178447475

123 玉兔vs駱駝 http://tieba.baidu.com/p/4178447475 (同上)

124 玉兔二次進化 http://tieba.baidu.com/p/4181430503

125 念話 http://tieba.baidu.com/p/4182502955

126 樂園的支配者 http://tieba.baidu.com/p/4191276008

127 蛞蝓地獄 http://tieba.baidu.com/p/4196253000

128 蛞蝓大地獄 http://tieba.baidu.com/p/4197696463

129 事後處理 http://tieba.baidu.com/p/4199281421

130 夢的樂園 http://tieba.baidu.com/p/4201574449

 

131 妮娜的將來 http://tieba.baidu.com/p/4207035821

132 哈雷奈兒的士兵 http://tieba.baidu.com/p/4211184946

133 一對八 http://tieba.baidu.com/p/4211260558

134 片刻的休息 http://tieba.baidu.com/p/4211403355

135 感動的再會 http://tieba.baidu.com/p/4221645586

136 犧牲 http://tieba.baidu.com/p/4222053209

137 蜈蚣光線 http://tieba.baidu.com/p/4222571608

138 憤怒的大蜈蚣 http://tieba.baidu.com/p/4223304197

139 迷之地下通路 http://tieba.baidu.com/p/4224215930

140 赤蟻 http://tieba.baidu.com/p/4224487581

 

141 螞蟻退治 http://tieba.baidu.com/p/4207156878

142 地獄之穴 http://tieba.baidu.com/p/4217435797

143 寡不敵眾 http://tieba.baidu.com/p/4223593783

144 大脫出 http://tieba.baidu.com/p/4223745461

145 某勇者的英雄壇2【side伊露希亞】 http://tieba.baidu.com/p/4211380521

146 某勇者的英雄壇3【side伊露希亞】 http://tieba.baidu.com/p/4213588529

147 今後 http://tieba.baidu.com/p/4255596329

148 目前能做的事 http://tieba.baidu.com/p/4257817021

149 骨制釣竿 http://tieba.baidu.com/p/4259714104

150 釣魚 http://tieba.baidu.com/p/4295543793

 

151 大漁 http://tieba.baidu.com/p/4306700414

152 食事 http://tieba.baidu.com/p/4309670644

153 某勇者的英雄譚4【side伊露希亞】 http://tieba.baidu.com/p/4310218930

154 假如今日為最後 http://tieba.baidu.com/p/4314597009

155 白魔法習得 http://tieba.baidu.com/p/4315154876

156 竜鱗粉 http://tieba.baidu.com/p/4316755710

157 妮娜 http://tieba.baidu.com/p/4233246862

158 阿道夫.阿蓮斯 http://tieba.baidu.com/p/4319842103

159 海邊決鬥 http://tieba.baidu.com/p/4322199720

160 勇者 http://tieba.baidu.com/p/4323216750

 

161 那名男子 http://tieba.baidu.com/p/4325714319

162 某勇者的英雄譚5【side伊露希亞】 http://tieba.baidu.com/p/4327622035

163 某勇者的英雄譚6【side伊露希亞】 http://tieba.baidu.com/p/4330385639

164 某勇者的英雄譚7【side伊露希亞】 http://tieba.baidu.com/p/4333917326

165 某勇者的英雄譚8【side伊露希亞】 http://tieba.baidu.com/p/4336181153

166 邀請函 http://tieba.baidu.com/p/4351539417

167 俘虜 http://tieba.baidu.com/p/4354797506

168 某勇者的故事 http://tieba.baidu.com/p/4354956473

169 覺悟 http://tieba.baidu.com/p/4341825824

170 第三次見面 http://tieba.baidu.com/p/4346219070

 

171 最大威力 http://tieba.baidu.com/p/4328091330

172 正面衝突 http://tieba.baidu.com/p/4235490515

173 大蜈蚣 http://tieba.baidu.com/p/4344587954

174 沙漠之主的末路 http://tieba.baidu.com/p/4238432206

175 龐大的經驗值 http://tieba.baidu.com/p/4238629456

176 合流 http://tieba.baidu.com/p/4238834570

177 伊恩依茵們 http://tieba.baidu.com/p/4345356648

178 蜈蚣糰子 http://tieba.baidu.com/p/4302178954

179 五隻赤蟻 http://tieba.baidu.com/p/4347293795

180 突圍而出 http://tieba.baidu.com/p/4349677232

 

181 暫且 http://tieba.baidu.com/p/4355969123

182 護衛 http://tieba.baidu.com/p/4250879098

183 長蛇之列 http://tieba.baidu.com/p/4361419819

184 突入 http://tieba.baidu.com/p/4374110869

185 長通路 http://tieba.baidu.com/p/4379566112

186 大混戰 http://tieba.baidu.com/p/4363398816

187 崩塌 http://tieba.baidu.com/p/4365793641

188 隊長蟻 http://tieba.baidu.com/p/4367155739

189 逃跑戰 http://tieba.baidu.com/p/4369653168

190 阿道夫的手臂 http://tieba.baidu.com/p/4391141605

 

191 邁向強大的龍 http://tieba.baidu.com/p/4299922007

192 第四次進化 http://tieba.baidu.com/p/4393608318

193 夥伴http://tieba.baidu.com/p/4396154414

194 デコボココンビ http://tieba.baidu.com/p/4408829300

195 明日 http://tieba.baidu.com/p/4409630862

196 降服 http://tieba.baidu.com/p/4410891231

197 赤蟻的女王 http://tieba.baidu.com/p/4452999478

198 交涉 http://tieba.baidu.com/p/4453017319

199 赤蟻戰爭 http://tieba.baidu.com/p/4453021720

200 開戰 http://tieba.baidu.com/p/4453030408

 

201 集體戰 http://tieba.baidu.com/p/4406221854

202 突入 http://tieba.baidu.com/p/4409709097

203 地下的戰鬥 http://tieba.baidu.com/p/4342317321

204 戰爭結束 http://tieba.baidu.com/p/4402893683

205 報告 http://tieba.baidu.com/p/4405312350

206 最後的Key http://tieba.baidu.com/p/4449045327

207 前往哈列奈爾 http://tieba.baidu.com/p/4346760169

208 某勇者的英雄壇09 http://tieba.baidu.com/p/4353614015

209 某勇者的英雄壇10 http://tieba.baidu.com/p/4396437500

210 勇者再戰 http://tieba.baidu.com/p/4409493440

 

211 騎士們 http://tieba.baidu.com/p/4423791933

212 聖剣拉蒂姆 http://tieba.baidu.com/p/4445027463

213 蟲王契約者 http://tieba.baidu.com/p/4360964864

214 咒劍吸血妃 http://tieba.baidu.com/p/4363296322

215 審判 http://tieba.baidu.com/p/4365363424

216 與阿道夫道別 http://tieba.baidu.com/p/4457599330

217 同在月亮之下 http://tieba.baidu.com/p/4380061181

218 前往新大陸 http://tieba.baidu.com/p/4462035240

219 石祠堂 http://tieba.baidu.com/p/4462141369

220 蠍獅 http://tieba.baidu.com/p/4464215997

 

221 住處 http://tieba.baidu.com/p/4498014394

222 骨 http://tieba.baidu.com/p/4503044465

223 懷特 http://tieba.baidu.com/p/4506150364

224 貢物 http://tieba.baidu.com/p/4417595216

225 冠名深淵之物 http://tieba.baidu.com/p/4517231897

226 利特爾特倫特 http://tieba.baidu.com/p/4509625319

227 白骨Leveling http://tieba.baidu.com/p/4510105347

228 白骨進化 http://tieba.baidu.com/p/4510515437

229 朝食 http://tieba.baidu.com/p/4526952871

230 探索 http://tieba.baidu.com/p/4527652869

 

231 天敵 http://tieba.baidu.com/p/4534061510

232 接觸 http://tieba.baidu.com/p/4547868089

233 一個蠍獅的跡象 http://tieba.baidu.com/p/4499804279

234 利托維亞魯族的村落 http://tieba.baidu.com/p/4610582460

235 旅人 http://tieba.baidu.com/p/4610586484

236 骸骨之名 http://tieba.baidu.com/p/4568474232

237 森林的修剪師 http://tieba.baidu.com/p/4549485366

238 阿諾 http://tieba.baidu.com/p/4543033339

239 仔蜘蛛 http://tieba.baidu.com/p/4552931718

240 森林的清道夫噩因俄茵 http://tieba.baidu.com/p/4592904871

 

241 森林深處的決闘 http://tieba.baidu.com/p/4607871185

242 相判雲泥的比賽結局 http://tieba.baidu.com/p/4610163172

243 阿諾二次進化 http://tieba.baidu.com/p/4592632902

244 森林小人的指引 http://tieba.baidu.com/p/4586358784

245 另一個 http://tieba.baidu.com/p/4601994914

246 秘計 http://tieba.baidu.com/p/4607255525

247 搭檔的人化 http://tieba.baidu.com/p/4651406390

248 接觸 http://tieba.baidu.com/p/4654368017

249 反龍神派的集落 http://tieba.baidu.com/p/4656129424

250 憤怒 http://tieba.baidu.com/p/4671250649

 

251 活祭品 http://tieba.baidu.com/p/4680564479

252 活祭品的洞穴 http://tieba.baidu.com/p/4699134753

253 情報収集 http://tieba.baidu.com/p/4686246593

254 脫出的門路 http://tieba.baidu.com/p/4687041649

255 二者擇一 http://tieba.baidu.com/p/4689228522

256 出發 http://tieba.baidu.com/p/4708805985

257 第三次的蝎獅 http://tieba.baidu.com/p/4709178466

258 部分龍化 http://tieba.baidu.com/p/4709513444

259 噬人的末日 http://tieba.baidu.com/p/4721291694

260 歸還 http://tieba.baidu.com/p/4725502680

 

261 某貴族的暴虐(side托爾瑪) http://tieba.baidu.com/p/4726745928

262 在祠堂的片刻 http://tieba.baidu.com/p/4734735795

263 噩夢的預兆 http://tieba.baidu.com/p/4740986970

264 襲撃 http://tieba.baidu.com/p/4747686165

265 深淵之群 http://tieba.baidu.com/p/4752380474

266 擊退 http://tieba.baidu.com/p/4755572449

267 英雄伽伽薩 http://tieba.baidu.com/p/4764052261

268 德雷克 http://tieba.baidu.com/p/4768476649

269 前往祠堂的襲擊 http://tieba.baidu.com/p/4774020447

270 巨大的灰石牛 http://tieba.baidu.com/p/4777744520

 

271 亞蘿VS灰石牛 http://tieba.baidu.com/p/4782700900

272 LV UPhttp://tieba.baidu.com/p/4785511638

273 狩獵深淵http://tieba.baidu.com/p/4793846946

274 亞蘿VS深淵 http://tieba.baidu.com/p/4797991359

275 肉體變形http://tieba.baidu.com/p/4803056546

276 灰石牛的石燒牛扒http://tieba.baidu.com/p/4806157969

277 寶貝阿蕾尼http://tieba.baidu.com/p/4811146510

278 小蜘蛛們的進化http://tieba.baidu.com/p/4814038883

279 小型噩夢http://tieba.baidu.com/p/4819193431

280 追逐深淵http://tieba.baidu.com/p/4826399718

 

281 深淵的包圍 http://tieba.baidu.com/p/4827759295

282 深淵的軍勢 http://tieba.baidu.com/p/4835929748

283 暫時休戰 http://tieba.baidu.com/p/4835047489

284 深淵的巢窟 http://tieba.baidu.com/p/4838316295

285 亞蘿、第三次的進化 http://tieba.baidu.com/p/4842099535

286 身為母親的深淵 http://tieba.baidu.com/p/4845820833

287 深淵地獄 http://tieba.baidu.com/p/4849456147

288 深淵崩壞 http://tieba.baidu.com/p/4855589028

289 某貴族的暴虐2(side托爾曼) http://tieba.baidu.com/p/4859249159

290 集落的危機 http://tieba.baidu.com/p/4865886302

 

291 毒的根源 http://tieba.baidu.com/p/4874864260

292 水桶 http://tieba.baidu.com/p/4878000961

293 詛咒的魔法陣 http://tieba.baidu.com/p/4882075010

294 反龍神派的集落,重訪 http://tieba.baidu.com/p/4887448801

295 那古羅姆 http://tieba.baidu.com/p/4891205757

296 龍神的秘密 http://tieba.baidu.com/p/4899666865

297 交涉結束 http://tieba.baidu.com/p/4896350107

298 戰鬥的準備 http://tieba.baidu.com/p/4899870933

299 開戰 http://tieba.baidu.com/p/4904787877

300 『飢餓獵人』 http://tieba.baidu.com/p/4915790310

 

301 魔擊部隊長,炎之哈溫 http://tieba.baidu.com/p/4917921885

302 大部隊長,獨眼的漢尼拔 http://tieba.baidu.com/p/4920824465

303 集落前的戰鬥 http://tieba.baidu.com/p/4926864653

304 大部隊長,招致死亡的魔女艾露捏斯 http://tieba.baidu.com/p/4929118931

305 見面 http://tieba.baidu.com/p/4933652281

306 某貴族的暴虐3(side托爾曼) http://tieba.baidu.com/p/4941557769

307 亞蘿VS阿札雷亞①(side阿札雷亞) http://tieba.baidu.com/p/4953034151

308 亞蘿VS阿札雷亞②(side阿札雷亞) http://tieba.baidu.com/p/4958715030

309 亞蘿VS阿札雷亞③(side阿札雷亞) http://tieba.baidu.com/p/4963637161

310 大部隊長,巨塊的阿蘭 http://tieba.baidu.com/p/4971530765

 

文庫番外

某少女的書庫整理 http://tieba.baidu.com/p/4645573547

某少女的日常 http://tieba.baidu.com/p/5057190854

某少女的遙遠旅程 http://tieba.baidu.com/p/4749134315

某少女的更遙遠旅途 http://tieba.baidu.com/p/5087763043

某原騎士團長的後日談 http://tieba.baidu.com/p/5022218825

 

311 蜘蛛神大人 http://tieba.baidu.com/p/4978816288

312 某貴族的暴虐4(side托爾曼) http://tieba.baidu.com/p/4984984424

313 人質的洞穴 http://tieba.baidu.com/p/4992504487

314 雙劍士 http://tieba.baidu.com/p/4996834838

315 戰力確認 http://tieba.baidu.com/p/5000512380

316 大部隊長,戰場的天使諾威爾 http://tieba.baidu.com/p/5007309001

317 隼之劍士涅爾 http://tieba.baidu.com/p/5012345224

318 阿札雷亞(side 阿札雷亞) http://tieba.baidu.com/p/5017518793

319 決著 http://tieba.baidu.com/p/5023811781

320 劍公的最後1(side 托爾曼) http://tieba.baidu.com/p/5026111971

 

321 劍公的最後2(side托爾曼) http://tieba.baidu.com/p/5042133615

322 劍公的最後3 http://tieba.baidu.com/p/5065600895

323 事後處理 http://tieba.baidu.com/p/5068555105

324 與貝拉的道別 http://tieba.baidu.com/p/5104814630

325 大部隊長、雷劍(side雷劍) http://tieba.baidu.com/p/5119310599

326 大部隊長、雷劍2(side雷劍) http://tieba.baidu.com/p/5128373412

327 大部隊長、雷劍3(side雷劍) http://tieba.baidu.com/p/5136568024

328 雷劍 http://tieba.baidu.com/p/5138204529

329 亞蘿 http://tieba.baidu.com/p/5138996232

330 世界的盡頭 http://tieba.baidu.com/p/5146922576

 

331 與未知的遭遇 http://tieba.baidu.com/p/5154525039

332 亞當 http://tieba.baidu.com/p/5158794829

333 必要的犧牲 http://tieba.baidu.com/p/5164664898

334 智慧之實 http://tieba.baidu.com/p/5170107407

335 大樹的根部 http://tieba.baidu.com/p/5173976096

336 大樹的遺跡 http://tieba.baidu.com/p/5182232887

337 奇美拉巫妖 http://tieba.baidu.com/p/5185774622

338 〖黑暗領域〗 http://tieba.baidu.com/p/5188426245

339 連協攻擊 http://tieba.baidu.com/p/5191028268

340 經驗值 http://tieba.baidu.com/p/5191727451

 

341 樹妖的進化 http://tieba.baidu.com/p/5197508519

342 小型噩夢的進化 http://tieba.baidu.com/p/5202203003

343 大樹上的生活 http://tieba.baidu.com/p/5211916251

344 全烤假面鳥 http://tieba.baidu.com/p/5221405630

345 盡頭的探索 http://tieba.baidu.com/p/5236178460

346 巴西利斯克 http://tieba.baidu.com/p/5244632504

347 石化 http://tieba.baidu.com/p/5251465918

348 第二伏兵 http://tieba.baidu.com/p/5253113376

349 斷末魔 http://tieba.baidu.com/p/5257200778

350 亞蘿的進化 http://tieba.baidu.com/p/5261506792

 

351 巴西利斯克烤雞http://tieba.baidu.com/p/5265732472

352 海濱凶鳥http://tieba.baidu.com/p/5273342047

353 塞壬三重奏http://tieba.baidu.com/p/5278691417

354 塞壬二重奏http://tieba.baidu.com/p/5283405792

355 〖悪鬼之歌〗http://tieba.baidu.com/p/5288374222

356 戰力確認http://tieba.baidu.com/p/5293241307

357 再會,遺跡的守門人們http://tieba.baidu.com/p/5297897360

358 亞當雙璧http://tieba.baidu.com/p/5302531096

359 與夏娃的激斗(side樹妖)http://tieba.baidu.com/p/5309184429

360 〖支配者之魔眼〗http://tieba.baidu.com/p/5314040543

 

361 竜王 http://tieba.baidu.com/p/5317259667

362 竜王的過去 http://tieba.baidu.com/p/5322664975

363 遺跡壁畫 http://tieba.baidu.com/p/5329255814

364 父親 http://tieba.baidu.com/p/5333126928

365 攜白翼而來 http://tieba.baidu.com/p/5339745721

366 聖女來訪 http://tieba.baidu.com/p/5344834175

367 莉莉庫希拉 http://tieba.baidu.com/p/5350719358

368 使役霊獣 http://tieba.baidu.com/p/5362195745

369 成立 http://tieba.baidu.com/p/5373723362

370 憤怒的竜王 http://tieba.baidu.com/p/5377181123

 

371 竜王的猛攻 http://tieba.baidu.com/p/5384146725

372 巨大樹、炎上 http://tieba.baidu.com/p/5389645651

373 逃走 http://tieba.baidu.com/p/5396671056

374 前往阿蒂基亞王國 http://tieba.baidu.com/p/5403044830

375 怪誕的海之王 http://tieba.baidu.com/p/5419955109

376 登上大陸 http://tieba.baidu.com/p/5428710333

377 阿魯邦大礦山 http://tieba.baidu.com/p/5439804117

378 魔金屬的心臟 http://tieba.baidu.com/p/5444612516

379 對話與條件 http://tieba.baidu.com/p/5449932023

380 晶龍 http://tieba.baidu.com/p/5456549124

 

381 竜狩之博爾克 http://tieba.baidu.com/p/5459679884

382 穿月者 http://tieba.baidu.com/p/5463862639

383 與竜狩的對話 http://tieba.baidu.com/p/5467999655

384 新戰力 http://tieba.baidu.com/p/5472148733

385 噩夢的人化 http://tieba.baidu.com/p/5476129611

386 鋼馬 http://tieba.baidu.com/p/5480398308

387 去王都 http://tieba.baidu.com/p/5483277882

388 意外的再會 http://tieba.baidu.com/p/5489625196

389 名為不見面的選擇 http://tieba.baidu.com/p/5493255654

390 絕死之劍薩瑪爾 http://tieba.baidu.com/p/5495678880

 

391 撤退 http://tieba.baidu.com/p/5500980576

392 葯術師父女 http://tieba.baidu.com/p/5507303334

393 期限的延遲 http://tieba.baidu.com/p/5511194619

394 英雄還是凡夫 http://tieba.baidu.com/p/5514379826

395 決鬥前日 http://tieba.baidu.com/p/5516988245

396 出發 http://tieba.baidu.com/p/5520247844

397 某少女與王城之宴1(side米莉亞) http://tieba.baidu.com/p/5523607117

398 某少女與王城之宴2(side米莉亞) http://tieba.baidu.com/p/5526990577

399 某少女與王城之宴3(side米莉亞) http://tieba.baidu.com/p/5530406238

400 某少女與王城之宴4(side米莉亞) http://tieba.baidu.com/p/5534210684

 

401 某少女與王城之宴5(side米莉亞) http://tieba.baidu.com/p/5538057506

402 某少女與王城之宴6(side米莉亞) http://tieba.baidu.com/p/5539920903

403 烏洛波洛斯參戰 http://tieba.baidu.com/p/5542811693

404 人質 http://tieba.baidu.com/p/5548026110

405 追跡 http://tieba.baidu.com/p/5550952375

406 追逐劇 http://tieba.baidu.com/p/5554592796

407 最後一人 http://tieba.baidu.com/p/5557031600

408 無限之劍羅根海爾 http://tieba.baidu.com/p/5558132033

409 分擔 http://tieba.baidu.com/p/5562220017

410 本領發揮 http://tieba.baidu.com/p/5565884130

 

411 集團攻擊 http://tieba.baidu.com/p/5567025071

412 卑劣的挑釁 http://tieba.baidu.com/p/5568616497

413 安全圈 http://tieba.baidu.com/p/5573570606

414 離脫和追走 http://tieba.baidu.com/p/5575736896

415 死神之雨 http://tieba.baidu.com/p/5576886564

416 了結,無限之劍 http://tieba.baidu.com/p/5578410285

417 某史萊姆的視點(side:???) http://tieba.baidu.com/p/5585545825

418 再開/再會 http://tieba.baidu.com/p/5595422871

419 竜狩的驕傲(side:博爾克) http://tieba.baidu.com/p/5601850160

420 雙體史萊姆的本領(side:博爾克) http://tieba.baidu.com/p/5604461432

 

421 苦境(side:博爾克) http://tieba.baidu.com/p/5608621516

422 狂怒劍鬼 http://tieba.baidu.com/p/5612065676

423 毒使的追跡戰(side:薩瑪爾) http://tieba.baidu.com/p/5626858399

424 等級差(side:薩瑪爾) http://tieba.baidu.com/p/5629600963

425 合體攻擊(side:薩瑪爾) http://tieba.baidu.com/p/5632729122

426 〖不死製造者〗(side:薩瑪爾) http://tieba.baidu.com/p/5635656197

427 三重竜炎 http://tieba.baidu.com/p/5639561227

428 〖混沌·軟泥〗 http://tieba.baidu.com/p/5640257943

429 八足死神 http://tieba.baidu.com/p/5645105328

430 即死的連擊 http://tieba.baidu.com/p/5646771070

 

431 惡夢之騎士 http://tieba.baidu.com/p/5658073785

432 不惜代價 http://tieba.baidu.com/p/5663078479

433 就這樣結束吧 http://tieba.baidu.com/p/5668750968

434 四面梟 http://tieba.baidu.com/p/5700253411

435 鳳凰的降臨 http://tieba.baidu.com/p/5710227067

436 亂戰與勝機 http://tieba.baidu.com/p/5711728315

437 激戰的盡頭 http://tieba.baidu.com/p/5720921892

438 了結與繼承 http://tieba.baidu.com/p/5723574728

439 崩壞 http://tieba.baidu.com/p/5731616813

440 最壞的試煉 http://tieba.baidu.com/p/5734753213

 

441 某史萊姆的末路(side史萊姆) http://tieba.baidu.com/p/5738394671

442 再臨 http://tieba.baidu.com/p/5744083449

443 盧因 http://tieba.baidu.com/p/5745609034

444 一個岔路口 http://tieba.baidu.com/p/5747279147

445 最後的準備 http://tieba.baidu.com/p/5755873139

446 英雄的志氣 http://tieba.baidu.com/p/5760498535

447 生死競速 http://tieba.baidu.com/p/5762720231

448 小夥伴的秘策 http://tieba.baidu.com/p/5763536257

449 因緣的結末 http://tieba.baidu.com/p/5765134596

450 某聖女的誤算(side莉莉庫希拉) http://tieba.baidu.com/p/5771351526

 

451 喪失 http://tieba.baidu.com/p/5775266769

452 蠅王降臨 http://tieba.baidu.com/p/5778301174

453 【速度:1402】 http://tieba.baidu.com/p/5792144289

454 〖蠅王暴風〗 http://tieba.baidu.com/p/5800634462

455 最後的逃走劇 http://tieba.baidu.com/p/5792823870

456 生還 http://tieba.baidu.com/p/5800177135

457 轉生之間(side小夥伴) http://tieba.baidu.com/p/5808944101

458 四大魔境 http://tieba.baidu.com/p/5810118043

459 最東方的異境地 http://tieba.baidu.com/p/5811619580

460 現狀與今後 http://tieba.baidu.com/p/5812679922

 

461 悄悄接近的身影 http://tieba.baidu.com/p/5814971007

462 反擊的芬里爾 http://tieba.baidu.com/p/5815341737

463 前往霧氣的源頭 http://tieba.baidu.com/p/5816662556

464 噩夢之土塊 http://tieba.baidu.com/p/5818050569

465 異境地的秘密 http://tieba.baidu.com/p/5819688143

466 五道啟示 http://tieba.baidu.com/p/5825102571

467 新的力量 http://tieba.baidu.com/p/5838660847

468 新技能實驗 http://tieba.baidu.com/p/5842758440

469 巨魔曼陀羅 http://tieba.baidu.com/p/5850888075

470 歸途的襲擊 http://tieba.baidu.com/p/5852255633

 

471 分組 http://tieba.baidu.com/p/5853492796

472 曼陀羅升級 http://tieba.baidu.com/p/5854699549

473 樹妖桑奮鬥記 http://tieba.baidu.com/p/5855938201

474 〖流星樹樁〗 http://tieba.baidu.com/p/5866215777

475 告一段落 http://tieba.baidu.com/p/5866989465

476 黑蜥蜴的進化 http://tieba.baidu.com/p/5868529205

477 根人偶之王 http://tieba.baidu.com/p/5870420008

478 發揮本領 http://tieba.baidu.com/p/5870979118

479 樹妖的第二次進化 http://tieba.baidu.com/p/5871701070

480 暫時休息 http://tieba.baidu.com/p/5877156983

 

481 某聖女的布局(side:莉莉庫希拉) http://tieba.baidu.com/p/5878788202

482 天空鰻 http://tieba.baidu.com/p/5878801372

483 理想劍 http://tieba.baidu.com/p/5878988650

484 詐欺合戰 http://tieba.baidu.com/p/5879165418

485 蜃 http://tieba.baidu.com/p/5880151267

486 鹽烤竜魚 http://tieba.baidu.com/p/5880211538

487 殺手女王 http://tieba.baidu.com/p/5881143822

488 噩夢與魔基岱銅老爺子的進化 http://tieba.baidu.com/p/5881282671

489 阿特拉奈忒 http://tieba.baidu.com/p/5889772866

490 前往最東方異境地的深處 http://tieba.baidu.com/p/5893294845

 

491 孕育瘋狂的黑山羊 http://tieba.baidu.com/p/5896813545

492 替身之羊 http://tieba.baidu.com/p/5899708049

493 收穫之宴 http://tieba.baidu.com/p/5902612820

494 雙龍之刃 http://tieba.baidu.com/p/5904774850

495 魔王的手下 http://tieba.baidu.com/p/5905768399

496 霧之引路人 http://tieba.baidu.com/p/5912809753

497 給予土塊的勇氣以…… http://tieba.baidu.com/p/5924628586

498 異境地的試煉 http://tieba.baidu.com/p/5925375567

499 惡裝安格拉曼紐 http://tieba.baidu.com/p/5926146690

500 一瞬的破綻 http://tieba.baidu.com/p/5936471586

 

501 石碑 http://tieba.baidu.com/p/5939063091

502 勇者米婭的故事 http://tieba.baidu.com/p/5946426950

503 關於神之聲的傳聞 http://tieba.baidu.com/p/5954647345

504 決戰前 http://tieba.baidu.com/p/5961185788

505 某聖女的動向①(side:莉莉庫希拉) http://tieba.baidu.com/p/5966967167

506 某聖女的動向②(side:莉莉庫希拉) http://tieba.baidu.com/p/5989550695

507 最後的確認 http://tieba.baidu.com/p/5979564230

508 偵查 http://tieba.baidu.com/p/5985756513

509 接觸前 http://tieba.baidu.com/p/5988523461

510 接觸 http://tieba.baidu.com/p/5992380614

511 蠅王與竜王 http://tieba.baidu.com/p/5994148330

512 此等機會 http://tieba.baidu.com/p/5997894859

513 聖女之逃 http://tieba.baidu.com/p/6003152410

514 王之繼承 http://tieba.baidu.com/p/6009305830

515 迎擊戰 https://tieba.baidu.com/p/6020022792

516 https://tieba.baidu.com/p/6027698282

517 https://tieba.baidu.com/p/6028994257

518 https://tieba.baidu.com/p/6032001115

519 https://tieba.baidu.com/p/6035714687

 

521 https://tieba.baidu.com/p/6042156776

522 https://tieba.baidu.com/p/6047220392

523 https://tieba.baidu.com/p/6056739864

524 https://tieba.baidu.com/p/6065996498

525 https://tieba.baidu.com/p/6069470727

526 https://tieba.baidu.com/p/6075306265

527 https://tieba.baidu.com/p/6084192781

528 https://tieba.baidu.com/p/6088616470

529 https://tieba.baidu.com/p/6092451437

530 https://tieba.baidu.com/p/6096249125

 

531 https://tieba.baidu.com/p/6099853227

532 https://tieba.baidu.com/p/6105032839

533 https://tieba.baidu.com/p/6108452062

討論區

話題 回覆 觀看
>> 全部討論
©