Logo

會讀漫畫的我是異世界最強

我轉生的世界是一個能讓你在閱讀魔導書之後使用魔法的世界。

而魔導書的內容是......你不會相信 - 它是「漫畫」。

這個世界的人們將需要大約一年時間才能讀完一本魔導書(漫畫)

而對我來說,這不用一個小時,因為它是「漫畫」

解讀和理解各種魔導書,6歲的我成為世界上最強大的法師,跟同樣6歲的新娘,開始無憂無慮的生活......!

01 https://tieba.baidu.com/p/5275075412

02 https://tieba.baidu.com/p/5275068735

03 https://tieba.baidu.com/p/5275158211

04 https://tieba.baidu.com/p/5276346415

05 https://tieba.baidu.com/p/5276513941

06 https://tieba.baidu.com/p/5276558163

07 https://tieba.baidu.com/p/5277984486

08 https://tieba.baidu.com/p/5278072753

09 https://tieba.baidu.com/p/5278257710

10 https://tieba.baidu.com/p/5279643296

 

11 https://tieba.baidu.com/p/5279822247

12 https://tieba.baidu.com/p/5279876595

13 https://tieba.baidu.com/p/5281273925

14 https://tieba.baidu.com/p/5281501636

15 https://tieba.baidu.com/p/5281547628

16 https://tieba.baidu.com/p/5282921252

17 https://tieba.baidu.com/p/5283027708

18 https://tieba.baidu.com/p/5283088139

19 https://tieba.baidu.com/p/5284609039

20 https://tieba.baidu.com/p/5284700337

 

21 https://tieba.baidu.com/p/5284774095

22 https://tieba.baidu.com/p/5286005397

23 https://tieba.baidu.com/p/5286265781

24 https://tieba.baidu.com/p/5286430199

25 https://tieba.baidu.com/p/5288033544

26 https://tieba.baidu.com/p/5288068592

27 https://tieba.baidu.com/p/5288095701

28 https://tieba.baidu.com/p/5289626411

29 https://tieba.baidu.com/p/5289700978

30 https://tieba.baidu.com/p/5289775656

 

31 https://tieba.baidu.com/p/5291419087

32 https://tieba.baidu.com/p/5291520143

33 https://tieba.baidu.com/p/5291672205

34 https://tieba.baidu.com/p/5292824213

35 https://tieba.baidu.com/p/5292941634

36 https://tieba.baidu.com/p/5293025995

37 https://tieba.baidu.com/p/5294560887

38 https://tieba.baidu.com/p/5294651614

39 https://tieba.baidu.com/p/5294721472

40 https://tieba.baidu.com/p/5296162513

 

41 https://tieba.baidu.com/p/5296248274

42 https://tieba.baidu.com/p/5296387298

43 https://tieba.baidu.com/p/5297521147

44 https://tieba.baidu.com/p/5297596029

45 https://tieba.baidu.com/p/5297770533

46 https://tieba.baidu.com/p/5299230731

47 https://tieba.baidu.com/p/5299276546

48 https://tieba.baidu.com/p/5299344715

49 https://tieba.baidu.com/p/5300563972

50 https://tieba.baidu.com/p/5300720734

 

51 https://tieba.baidu.com/p/5300800789

52 https://tieba.baidu.com/p/5302257910

53 https://tieba.baidu.com/p/5302426791

54 https://tieba.baidu.com/p/5302611404

55 https://tieba.baidu.com/p/5303941189

56 https://tieba.baidu.com/p/5304075635

57 https://tieba.baidu.com/p/5304336050

58 https://tieba.baidu.com/p/5305788063

59 https://tieba.baidu.com/p/5305880305

60 https://tieba.baidu.com/p/5306062817

 

61 https://tieba.baidu.com/p/5307039712

62 https://tieba.baidu.com/p/5307746768

63 https://tieba.baidu.com/p/5307753368

64 https://tieba.baidu.com/p/5309124044

65 https://tieba.baidu.com/p/5309733822

66 https://tieba.baidu.com/p/5309742949

67 https://tieba.baidu.com/p/5311163818

68 https://tieba.baidu.com/p/5311212819

69 https://tieba.baidu.com/p/5311260354

70 https://tieba.baidu.com/p/5312926732

 

71 https://tieba.baidu.com/p/5312940474

72 https://tieba.baidu.com/p/5312958197

73 https://tieba.baidu.com/p/5314556680

74 https://tieba.baidu.com/p/5314610654

75 https://tieba.baidu.com/p/5314661323

76 https://tieba.baidu.com/p/5316832465

77 https://tieba.baidu.com/p/5317885529

78 https://tieba.baidu.com/p/5317894568

79 https://tieba.baidu.com/p/5324939102

80 https://tieba.baidu.com/p/5324956864

 

81 https://tieba.baidu.com/p/5324977657

82 https://tieba.baidu.com/p/5326320354

83 https://tieba.baidu.com/p/5326328741

84 https://tieba.baidu.com/p/5326333514

85 https://tieba.baidu.com/p/5327960805

86 https://tieba.baidu.com/p/5327971209

87 https://tieba.baidu.com/p/5327978309

88 https://tieba.baidu.com/p/5329578471

89 https://tieba.baidu.com/p/5331344756

90 https://tieba.baidu.com/p/5333057667

 

91 https://tieba.baidu.com/p/5334645925

92 https://tieba.baidu.com/p/5336620154

93 https://tieba.baidu.com/p/5338395265

94 https://tieba.baidu.com/p/5341862463

95 https://tieba.baidu.com/p/5343542995

96 https://tieba.baidu.com/p/5344929804

97 https://tieba.baidu.com/p/5346464906

98 https://tieba.baidu.com/p/5349126399

99 https://tieba.baidu.com/p/5349124574

100 https://tieba.baidu.com/p/5352050606

 

101 https://tieba.baidu.com/p/5353397152

102 https://tieba.baidu.com/p/5355413979

103 https://tieba.baidu.com/p/5357262529

104 https://tieba.baidu.com/p/5358909463

105 https://tieba.baidu.com/p/5360308283

106 https://tieba.baidu.com/p/5367032162

107 https://tieba.baidu.com/p/5368169444

108 https://tieba.baidu.com/p/5371674508

109 https://tieba.baidu.com/p/5372579486

110 https://tieba.baidu.com/p/5375943785

 

111 https://tieba.baidu.com/p/5401722098

112 https://tieba.baidu.com/p/5403717267

113 https://tieba.baidu.com/p/5406127534

114 https://tieba.baidu.com/p/5408130079

115 https://tieba.baidu.com/p/5412247177

116 https://tieba.baidu.com/p/5412418582

 

討論區

話題 回覆 觀看
>> 全部討論
©